Teatr Zbożowy

Teatr Zbożowy – powstał dzięki inicjatywie Fundacji Studio TM w roku 2009.  W Teatrze Zbożowym wszystkie uzdolnione artystycznie osoby mogą rozwijać swoje pasje dzięki współpracy z aktorami, reżyserami, tancerzami, choreografami, czy muzykami. Podczas każdego sezonu z Teatrem Zbożowym współpracuje grupa około 40 osób. Występy adeptów Teatru Zbożowego wielokrotnie były wyróżniane na ogólnopolskich festiwalach teatralnych.  W repertuarze Teatru Zbożowego są spektakle komentujące otaczającą rzeczywistość, które     dotykają wielu ważnych tematów.

Spektakle Teatru Zbożowego: Wesele, Dawid Rubinowicz, Michniów 2010, Obłęd, Serenada, Cela, Koniec Świata, Tymoteusz i Psiuńcio

9554_439766699447993_968086890_n
IMG_1949
Chęciński Teatr Grodzki „Pod Basztami”

W roku 2013 z inicjatywy Burmistrza Chęcin Pana Roberta Jaworskiego  przy Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach powstał Chęciński Teatr Grodzki „Pod Basztami”, prowadzony przez Fundację Studio TM Doroty i Artura Anyżów. Teatr Grodzki „Pod Basztami” skupia dzieci i młodzież w różnym wieku głownie z terenu Gminy i Miasta Chęciny. Adepci Teatru Grodzkiego sukcesywnie zdobywają doświadczenie uczestniczyć w warsztatach i kolejnych spektaklach. Widowiska teatralne prezentowane przez młodych aktorów stanowią każdorazowo wydarzenia artystyczne.

Spektakle Chęcińskiego Teatru Grodzkiego „Pod Basztami”: Dziady, Kazania Świętokrzyskie, Balladyna, Goplana, Nuda, Rodzina Zastępcza,

Teatr Rejwach

Teatr „Rejwach” działa od 11.03.2017 r. początkowo w GOK , a od 2019 r. w Ośrodku Teatralno-Edukacyjnym im.  Mikołaja Reja w Nagłowicach prowadzonym przez Fundacje Studio TM. Zrealizował sześć premier: „Tymoteusz i Psiuńcio”, „Na jagody”, „Weselny Rejwach”, „Goplanę”  „Medyka”, „Jak to Mikołaj Rej ludziom poćciwym mówił o sobie”, „Serenadę”. 

Spektakl „Serenada” prezentowany był na Ogólnopolskich Festiwalach i Przeglądach  – min: na  IX Jarosławskim Przeglądzie Teatrów  „Na Dziedzińcu” w Jarosławiu oraz XXIV Zamkowych Spotkaniach Teatralnych o Laur Złotego Gargulca, na którym spektakl zdobył I Nagrodę, a aktor Teatru Rejwach Radosław Warzyński otrzymał Nagrodę Aktorską za rolę Lisa.

Młodzi aktorzy odczuwają ogromną potrzebę tłumaczenia, porządkowania i komentowania otaczającego ich świata poprzez swoje spektakle. 

53113367_2345930285498282_8428001087851593728_o
Chęciński Teatr Seniorów

Teatr Seniorów  tworzą Aktorzy – Studenci  Chęcińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Zadebiutował   „Legendą o zbóju Madeju”, którego premiera miała miejsce 26.01.2020 r. w Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach i  okazała się dużym sukcesem. Licznie przybyła publiczność oklaskiwała Aktorów na stojąco. Teatr Seniorów jest bardzo aktywnie działającym zespołem, który podejmuje kolejne wyzwania sceniczne. Kolejną premierą była „Królowa Śniegu” – spektakl integrujący dwa pokoleniowe zespoły teatralne. Wysoki poziom spektakli, atrakcyjna forma, dowcip i interesujący komentarz do otaczającego świata zaowocował licznymi zaproszeniami do prezentacji na terenie całego regionu.

Aktorzy Teatru Seniorów systematycznie biorą udział w próbach przyswajając sobie techniki sceniczne oraz pracują nad kolejnymi premierami. Najbliższa propozycja – to „Moralność Pani Dulskiej” .

Narodziny Teatru Seniorów poprzedziły warsztaty pn: „Uniwersytet Kreatywności czyli aktywna jesień życia dla każdego” w ramach promocji zdrowego i aktywnego starzenia się wśród mieszkańców województwa świętokrzyskiego. Warsztaty z elementarnych zadań aktorskich, emisji głosu, elokwencji ciała w przestrzeni scenicznej, wokalnych i choreograficznych zaowocowały etiudą teatralną pn: „Szmoncesy, cymesy czyli dobry żydowski humor przy szabasowych świecach”, która została zaprezentowana w dniu 8 września 2019 r. podczas Festiwalu Kultury Żydowskiej.