RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1, z późn. zm.), tzw. RODO, informuję, iż:

 • administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka jest Fundacja Studio TM, ul. Zbożowa 4, 25-416 Kielce, KRS 0000333421, NIP – 663 184 55 43, Regon: 260 318 108, e-mail studio_tm@onet.eu nr tel : 694 691 537
 • Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka przetwarzane będą w celu realizacji zadań statutowych Fundacji Studio TM, zgodnie z brzmieniem statutu Fundacji.
 • odbiorcą Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych Pani/Pana dziecka będzie jedynie Fundacja Studio TM oraz w ograniczonym zakresie pracownicy i współpracownicy Fundacji (np. wolontariusze),
 • Pani/Pana dane oraz dane osobowe dziecka nie będą przekazywane do państwa trzeciego czy organizacji międzynarodowej,
 • Pani/Pana dane osobowe oraz dane osobowe Pani/Pana dziecka będą przechowywane przez okres działalności Fundacji Studio TM, lub do czasu odwołania Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, udzielonej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych i danych Pani/Pana dziecka oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano zgodnie z prawem, przed jej wycofaniem.
 • ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana lub Pani/Pana dziecka narusza przepisy RODO,
 • podanie przez Panią/Pana danych osobowych własnych i dziecka jest dobrowolne z tym, że odmowa ich podania może utrudnić albo uniemożliwić należytą współpracę z Fundacją Studio TM.
 • Pani/Pana dane i dane Pani/Pana dziecka nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, np. w formie profilowania.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych.

 

Niniejsza zgoda dotyczy przetwarzania danych osobowych, jak również wykorzystania mojego wizerunku w Internecie, prasie, telewizji oraz innych publicznych miejscach, poprzez umieszczanie zdjęć i filmów zawierających ten wizerunek, zarejestrowany podczas realizacji warsztatów, spektakli, przedstawień, konkursów, zajęć oraz innych czynności podejmowanych przez FUNDACJĘ STUDIO TM .

 

Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że dane osobowe i mój wizerunek  będzie wykorzystywany wyłącznie na potrzeby działalności FUNDACJI STUDIO TM.

 

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.),
 2. Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1191, z późn. zm.).
DO POBRANIA