Projekty

FUNDACJA STUDIO TM,

w ramach  

PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH 2018,

 realizuje projekt

„MŁODZI I STARSI NIEPODLEGŁEJ ”.

Projekt realizowany będzie  w terminie 01.08.2018 -31.07.2019, na podstawie umowy o  realizację zadania publicznego zleconego w ramach Programu Fundusz  Inicjatyw  Obywatelskich na lata 2014-2020 podpisanej między Narodowym Instytutem Wolności-Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego a Fundacją Studio TM.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 2018.

Cel projektu : WZROST INTEGRACJI MIĘDZYPOKOLENIOWEJ I AKTYWNOŚCI LOKALNEJ SPOŁECZNOŚCI WOKÓŁ WSPÓLNEGO DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I HISTORYCZNEGO, POPRZEZ NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI ORGANIZACJI I UCZESTNICTWA W ŻYCIU KULTURALNYM PRZEZ 100 UCZESTNIKÓW WARSZTATÓW ARTYSTYCZNYCH Z TERENU POWIATU KIELECKIEGO I OŚCIENNYCH W OKRESIE VIII.2018-VII.2019.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez organizację

BEZPŁATNYCH WARSZTATÓW

  • TEATRALNO –WOKALNO-TANECZNYCH

DLA 45 OSÓB W WIEKU  OD 13 LAT DO 50 LAT I WIĘCEJ

SZCZEGÓLNIE ZAPRASZAMY I ZACHĘCAMY DO UDZIAŁU W PROJEKCIE

KOBIETY I MĘŻCZYZN W WIEKU 50 +

ZAJĘCIA  BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ W TRZECH GRUPACH WIEKOWYCH PO 15 OSÓB

W KAŻDEJ:

13- 16 LAT; 17-19 LAT; 19 LAT+

  • PLASTYCZNO-SCENOGRAFICZNYCH DLA 15 OSÓB

ZAJĘCIA  BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ W JEDNEJ GRUPIE

(OD 13 LAT DO  50 LAT I WIĘCEJ )

  • METODYCZNYCH DLA NAUCZYCIELI, INSTRUKTORÓW, ANIMATORÓW EDUKATORÓW KULTURALNYCH – DLA 40 OSÓB

ZAJĘCIA  BĘDĄ SIĘ ODBYWAĆ W DWU 20 OSOBOWYCH GRUPACH

I GRUPA – ZAJĘCIA W TERMINIE X –XII.2018 W WYMIARZE 30 GODZ.

II GRUPA – ZAJĘCIA W TERMINIE  I-VI.2019R. W WYMIARZE 30 GODZ.

UWAGA: ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ORGANIZACJI  WARSZTATÓW W WEEKENDY LUB FERIE ZIMOWE.

PREZENTACJE NABYTYCH UMIEJĘTNOŚCI PODCZAS SPEKTAKLU DLA NIEPODLEGŁEJ

ORAZ WIDOWISKA NASZA OJCZYZNA

BLIŻSZE INFORMACJE I ZAPISY  W SIEDZIBIE FUNDACJI STUDIO TM
W KIELCACH PRZY UL.ZBOŻOWEJ 4. POK. 4 W TERMINIE : 27.08.2018 -14.09.2018
W GODZ: 13.00-16.00 (OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU)

Dokumenty rekrutacyjne do pobrania: poniżej

 

WARSZTATY TEATRALNO -WOKALNO –TANECZNE

MIEJSCE PROWADZENIA WARSZTATÓW – BAZA ZBOŻOWA W KIELCACH UL.ZBOŻOWA 4,SIEDZIBA FUNDACJI STUDIO TM.

WARSZTATY W TRZECH GRUPACH WIEKOWYCH BĘDĄ SIĘ ODBYWAŁY WG PODOBNYCH ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH.W KAŻDEJ JEDNAK GRUPIE DO DANYCH TEMATÓW ZAJĘĆ BĘDĄ DOPASOWANE INNE ĆWICZENIA, GRY, ZADANIA AKTORSKIE ITP. DOSTOSOWANE DO WIEKU I POZIOMU UMIEJĘTNOŚCI DANEJ GRUPY.
ZAJĘCIA WARSZTATOWE PROWADZONE SĄ AUTORSKĄ METODĄ EDUKACYJNĄ ZWANĄ DRAMARTYZMEM WYMIAR GODZIN:

PROGRAM ZAJĘĆ OBEJMIE: ĆWICZENIA DRAMOWE Z ZAKRESU KONCENTRACJI ,ĆWICZENIA ODDECHOWE, EKSPRESJA RUCHOWA, RUCH I RYTM, ĆWICZENIA PANTOMIMICZNE, EMISJA GŁOSU, EMOCJE ; WYRAŻANIE EMOCJI I PANOWANIE NAD NIMI, ĆWICZENIA JĘZYKOWE, POPRAWNA ARTYKULACJA, GRY DRAMOWE I ETIUDY IMPROWIZOWANE ,PRACA Z TEKSTEM; MOWA, EMOCJE, INTELEKT, INTERPRETACJA, CHARAKTERYZACJA, PRÓBY Z REKWIZYTAMI, PRÓBY KOSTIUMOWE.

PODCZAS ZAJĘĆ TANECZNYCH UCZESTNICY BĘDĄ POZNAWAĆ ELEMENTARNE PODSTAWY TAŃCA NOWOCZESNEGO(HIP- HOPU, HOUSE, GROOVE, STEPPINGU I FELLINGU I INNYCH). NABIORĄ UMIEJĘTNOŚCI TANECZNEJ PRACY CIAŁEM, NAUCZĄ SIĘ TECHNIKI IZOLACJI, IMPROWIZACJI TANECZNEJ W PRZESTRZENI SCENICZNEJ INNYCH TECHNIK ZWIĄZANYCH Z TAŃCEM. NAUCZĄ SIĘ RÓWNIEŻ TAŃCÓW LUDOWYCH TAKICH JAK OBEREK, KUJAWIAK, KRAKOWIAK I INNE.

UCZESTNICTWO W WARSZTATACH TAŃCA LUDOWEGO I NOWOCZESNEGO POZWOLI NABYĆ UMIEJĘTNOŚCI PODSTAWOWEGO TWORZENIA UKŁADÓW CHOREOGRAFICZNYCH, CO BĘDZIE SPRZYJAŁO ROZWOJOWI DALSZYCH UMIEJĘTNOŚCI TANECZNYCH.

PROGRAM WARSZTATÓW BĘDZIE REALIZOWANY POPRZEZ TRENING POLEGAJĄCY NA BEZPOŚREDNIM UCZESTNICTWIE W PRÓBACH TANECZNYCH , ĆWICZENIACH RYTMICZNYCH – INDYWIDUALNYCH I ZBIOROWYCH. REZULTATEM BĘDZIE UMIEJĘTNOŚĆ BUDOWANIA WIĘZI MIĘDZY UCZESTNIKAMI I NABYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACY W GRUPIE. ROZWINIĘCIE KREATYWNOŚCI, EMPATII I UWRAŻLIWIENIE NA INNYCH LUDZI ORAZ OTACZAJĄCY ŚWIAT , SPEŁNIENIE MARZEŃ O TAŃCZENIU SZCZEGÓLNIE PRZEZ TE OSOBY, KTÓRYCH NIE STAĆ NA OPŁACANIE DROGICH ZAJĘĆ OFEROWANYCH PRZEZ SZKOŁY TAŃCA.

WARSZTATY WOKALNE BĘDĄ POLEGAŁY NA ODKRYCIU I UŚWIADOMIENIU SOBIE WŁASNYCH MOŻLIWOŚCI GŁOSOWYCH.ZAJĘCIA Z WOKALU BĘDĄ POLEGAŁY NA ĆWICZENIACH GRUPOWYCH I INDYWIDUALNYCH W ZAKRESIE:
-EMISJI GŁOSU, INTONACJI, FRAZOWANIA, DYNAMIKI, DYKCJI,
– PRZYGOTOWANIE PIOSENKI AKTORSKIEJ, ; INWENCJE TWÓRCZE – SAMODZIELNA I GRUPOWA KREATYWNA PRACA ARTYSTYCZNA UCZESTNIKÓW, ; WEWNĘTRZNE KONCERTY WARSZTATOWE, KSZTAŁCENIE SŁUCHU I ZASADY MUZYKI DLA POCZĄTKUJĄCYCH, SPOSOBY RADZENIA SOBIE ZE STRESEM PODCZAS WYSTĄPIEŃ PUBLICZNYCH,
-PRACA NAD ODPOWIEDNIĄ ROLĄ W SPEKTAKLU Z WYKORZYSTANIEM ŚPIEWU .

WYMIAR GODZINOWY WARSZTATÓW DLA POSZCZEGÓLNYCH GRUP:
• GRUPA 13-16 LAT – 120 GODZ. (50 GODZ.W 2018R. + 70 GODZ.W 2019R.) – PRZECIĘTNIE 3 GODZ.TYGODNIOWO;
• GRUPA 17-19 LAT -140 GODZ. (60 GODZ.W 2018R. + 80 GODZ.W 2019R.) – PRZECIĘTNIE 4 GODZ.TYGODNIOWO;
• GRUPA 17-19 LAT -140 GODZ. (60 GODZ.W 2018R. + 80 GODZ.W 2019R.) – PRZECIĘTNIE 4 GODZ.TYGODNIOWO

 

WARSZTATY PLASTYCZNO-SCENOGRAFICZNE

MIEJSCE PROWADZENIA WARSZTATÓW – BAZA ZBOŻOWA W KIELCACH UL.ZBOŻOWA 4, SIEDZIBA FUNDACJI STUDIO TM.

PLANUJEMY JEDNĄ GRUPĘ ZRÓŻNICOWANĄ WIEKOWO ; OD 13 LAT- BEZ OKREŚLENIA GÓRNEJ GRANICY WIEKOWEJ.

PODCZAS ZAJĘĆ UCZESTNICY BĘDĄ POZNAWALI RÓŻNE TECHNIKI , BĘDĄ EKSPERYMENTOWALI Z RÓŻNYMI MATERIAŁAMI I TECHNIKAMI SZTUKI PLASTYCZNEJ.

ZAJĘCIA MAJĄ WYMIAR INTERDYSCYPLINARNY. CELEM JEST PRACA Z RÓŻNYMI MATERIAŁAMI, KTÓRE CZĘSTO BĘDĄ STANOWIŁY REKWIZYTY LUB ELEMENTY SCENOGRAFII. UCZESTNICY POZNAJĄ I UDOSKONALĄ TECHNIKI SZTUK PLASTYCZNYCH, RYSUNKU I MALARSTWA. BĘDĄ TWORZYĆ PROJEKTY, WYKORZYSTUJĄC RÓŻNE MATERIAŁY, TECHNIKI I AKTYWNOŚCI. DZIAŁANIA BĘDĄ PROWADZONE NA ZBIEGU DYSCYPLIN, EKSPERYMENTU Z MATERIĄ, ŚWIATŁEM, FAKTURĄ, FORMĄ, PRZESTRZENIĄ, RUCHEM, MIEJSCEM. W PROGRAMIE: ZASADY PLASTYKI W TEATRZE, TWORZENIE SCENOGRAFII DO SPEKTKLU ( DO DWU RÓŻNYCH SPEKTAKLI ), PROJEKTOWANIE KOSTIUMÓW I REKWIZYTÓW, LALEK, WSPÓŁUDZIAŁ W BUDOWANIU ELEMENTÓW SCENOGRAFICZNYCH.
UCZESTNICY EFEKTY SWOJEJ PRACY BĘDĄ MOGLI  ZAPREZENTOWAĆ PODCZAS WYSTAWIANIA SPEKTAKLI Z UDZIAŁEM ZAPROSZONYCH WIDZÓW.

WYMIAR GODZINOWY WARSZTATÓW – 100 GODZ.(50 GODZ.W 2018  + 50 GODZ.W 2019)

 

WARSZTATY METODYCZNE DLA NAUCZYCIELI I NSTRUKTORÓW, ANIMATORÓW, EDUKATORÓW KULTURALNYCH.

MIEJSCE PROWADZENIA WARSZTATÓW – BAZA ZBOŻOWA W KIELCACH

UL.ZBOŻOWA  4, SIEDZIBA   FUNDACJI STUDIO TM.

WARSZTATY METODYCZNE SKIEROWANE DO NAUCZYCIELI Z TERENU WOJ.ŚWIĘTOKRZYSKIEGO, PROWADZĄCYCH KÓŁKA TEATRALNE W SWOICH SZKOŁACH – ORAZ INSTRUKTORÓW PROWADZĄCYCH ZAJĘCIA TEATRALNE, TANECZNE W GMINNYCH OŚRODKACH KULTURY, KLUBACH SENIORA ,ITP.
NABYTA WIEDZA I UMIEJĘTNOŚCI Z ZAKRESU PROWADZENIA ZAJĘĆ TEATRALNYCH, ŁĄCZENIA RÓŻNYCH TECHNIK TEATRALNYCH, PRACY Z MŁODYM AKTOREM, DOBORU SCENOGRAFII BĘDĄ W PRZYSZŁOŚCI PROCENTOWAĆ W PROFESJONALNYM PODEJŚCIU DO PRACY W PROWADZONYCH KÓŁKACH, ZESPOŁACH TEATRALNYCH. UCZESTNICY POZNAJĄ ZASADY AUTROSKIEJ METODY DRAMARTYZMU I WYKORZYSTANIA JEJ TECHNIK W PRACY Z MŁODYMI I STARSZYMI UCZESTNIKAMI-CZŁONKAMI PROWADZONYCH PRZEZ NICH ZESPOŁÓW TEATRALNYCH I INNYCH KULTURALNO -EDUKACYJNYCH.

WYMIAR GODZINOWY WARSZTATÓW – 30 GODZ.


PLIKI DO POBRANIA:

O projekcie – PDF

Regulamin – PDF

Deklaracja uczestnika – DOC

Deklaracja uczestnika – PDF

Deklaracja nauczyciela – DOC

Deklaracja nauczyciela – PDF

Zgoda dzieci – DOC

Zgoda dzieci – PDF

Zgoda dorośli – DOC

Zgoda dorośli – PDF

2016 rok:

– „Teatr Zbożowy” – projekt zrealizowany w ramach akcji TESCO „Decydujesz, pomagamy”

–  Animator Czasu Wolnego – projekt współfinansowany przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

– „Teatr Zbożowy” – zadanie publiczne z zakresu Wspierania Kultury i Sztuki oraz Ochrony Dóbr Kultury i Tradycji,  projekt współfinansowany przez Prezydenta Miasta Kielce

– Edukacyjne Warsztaty Tańca Ludowego i Nowoczesnego dla Młodzieży z Kielc i Regionu – projekt współfinansowany przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego

– Janko Muzykant Modern – projekt współfinansowany ze środków Narodowego Centrum Kultury w ramach Programu Bardzo Młoda Kultura 2016-2018

– Festiwal Teatru Niemego – projekt współfinansowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

r mattis, pulvinar dapibus leo.

2015 rok:

– Warsztaty teatralno – emisyjne dla grupy studentów z Ukrainy w ramach współpracy ze stowarzyszeniem Integracja Europa Wschód- SIEW.

– Warsztaty teatralne w Ośrodku Metodystów w Kielcach.

– Warsztaty teatralne pn: „Teatr w Szkole” dla studentów języka polskiego z Ukrainy.

– Warsztaty teatralne oraz emisja głosu dla grupy ukraińskiej – uczestników Letniej Szkoły  Języka Polskiego w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem Integracja Europa Wschód- SIEW.

– Udział w projekcie międzynarodowym pn. „Evanescence” realizowanym przez Stowarzyszenie Oczy Szeroko Otwarte w ramach projektu Erasmus+.

– Realizacja projektu pn: ”Biblioteka miejscem spotkań”  w Piekoszowie realizowanym wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej „Razem”. Premiera spektaklu „Opowieść wigilijna”.

– W 2015 r. Fundacja Studio TM zrealizowała następujące projekty współfinansowane przez Administrację Publiczną.

-„Inspiracja Żeromskim czyli Młodzi piszą” – II edycja

– „Promocja Regionu poprzez Działania Artystyczne, udział w Ogólnopolskich Festiwalach i Przeglądach Teatralnych ”                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           – „Wspólnie Osiągniemy Sukces”                                                                                                                                   – „Nauka Moją Szansą”

2014 rok:

– Organizacja warsztatów artystycznych: teatralnych, tanecznych, plastycznych, choreograficznych. Wstęp wolny. Projekt finansowany ze środków Fundacji Studio TM.

– Warsztaty teatralne z Teatrem Seniorów w Chmielniku – praca nad spektaklem „Bajki dla Dorosłych”.

– Prezentacja na scenie Teatru Zbożowego (Baza Zbożowa ) – Dziecięcego Teatru Polonijnego „Dialog ”z Winnicy . Zaprezentowano spektakle pt: „Bajka o dwóch królestwach” –  Antosia Schejbala oraz „Świat pozytywnych ”  – miniatury oparte na tekstach J.Tuwima, J. Brzechwy. Zostały również przeprowadzone warsztaty teatralne integrujące młodych aktorów ukraińskich i polskich. Teatr „Dialog ” brał udział w wymianie młodzieżowej organizowanej w Kielcach w ramach projektu: Młodzi liderzy w akcji. Forum NGO „Świętokrzyskie –Podole 2014” współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach zadania publicznego „Polsko –ukraińska współpraca młodzieży” .

– Organizacja i sfinansowanie przez Fundację Studio TM wyjazdu do Teatru Lalki i Aktora „Kubuś ” w Kielcach na spektakl „Kosmiczna Sprawa’, udziału w warsztatach teatralnych, poczęstunku w „MC Donaldzie” dla 50 – osobowej grupy dzieci ze szkoły Podstawowej w Majkowie.

– W 2014 r. Fundacja Studio TM zrealizowała następujące projekty współfinansowane przez Administrację Publiczną:

-„Inspiracja Żeromskim czyli 150 tekstów na 150 rocznicę urodzin”

– „Promocja Regionu poprzez Działania Artystyczne, udział w Ogólnopolskich Festiwalach i Przeglądach Teatralnych ”   -„Teatralny Maleniec” -„Taniec” -„Maraton Teatralny” – „Wspólnie Osiągniemy Sukces”  -„Nauka Moją Szansą”

NAUKA MOJĄ SZANSĄ

Fundacja Studio TM realizowała Projekt pn. „Nauka moją Szansą” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy zawartej w dniu 21-07-2014 r. pomiędzy Samorządem Województwa Świętokrzyskiego / Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich ”. Projekt nr WND-POKL.09.05.00-26-124/13

Projekt realizowany w Szkole Podstawowej w Majkowie, w terminie od IX. 2014 r do 03. 2015 r.

Wspólnie Osiągniemy Sukces

Fundacja Studio TM w 2013 r. realizowała projekt na świadczenie usług polegających na prowadzeniu zajęć dydaktycznych, kółek zainteresowań, warsztatów, doradztwa zawodowego zajęć integracyjnych z psychologiem i pedagogiem w w Szkole Podstawowej w Oblęgorku, Gimnazjum w Oblęgorku oraz Szkole Podstawowej w Chełmcach w ramach projektu, pn. „Wspólnie Osiągniemy Sukces”, o numerze identyfikacyjnym WND-POKL.09.01.02-26-041/13, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki , priorytet nr IX, Działanie 9.1., Poddziałanie 9.1.2. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic z jakości usług edukacyjnych.

Projekt realizowany był w roku szkolnym 2013-2014 i 2014-2015

2013 rok:

– Warsztaty dla Przewodników po Wystawie „Anna Frank – historia na Dzień Dzisiejszy”

– Warsztaty teatralne prowadzone autorską metodą. Próby analityczne, sytuacyjne, kostiumowe, generalna próba spektaklu „Ogłęd” wg. Jerzego Krzysztonia – projekt finansowany ze środków Fundacji Studio TM

– Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży pn. „Akademia Kreatywności”

– Fundacja Studio TM wspólnie ze Stowarzyszeniem Amnesty International zorganizowała dla uczniów kieleckich liceów na warsztaty „Prawa Człowieka- Prawa Uchodźców”. Uczestnicy warsztatów poszerzyli swoją wiedzę i świadomość na temat praw człowieka, zdobyli merytoryczne przygotowanie do uczestnictwa w akcjach AI oraz poznali podstawy technik Facylitacji Grupy.

– W 2013 r. Fundacja Studio TM zrealizowała następujące projekty współfinansowane przez Administrację Publiczną:

– „Taniec na Zbożowej”

– „Działania artystyczne promujące Region i Miasto”

– „Teatralny Maleniec”

– „Michniów”

– „Fotografia Otworkowa”

– „Legendy Świętokrzyskie”

2012 rok:

– Warsztaty scenopisarskie oraz warsztaty teatralne finansowane ze  środków Fundacji Studio TM

– Warsztaty Taneczne, Warsztaty Plastyczne, Warsztaty Rysunku Modowego (Żurnalowego)

– IV Dni Dawida Rubinowicza w Starachowicach – projekt finansowany ze środków Fundacji Studio TM

– Międzynarodowy Projekt HEEP  – warsztaty i spektakl – Gimnazjum w Sobkowie. Prezentacja spektaklu „Dawid Rubinowicz” podczas wystawy Anna Frank – historia na dzień dzisiejszy. Opowieść współczesna.

2011 rok:

– Warsztaty w czasie ferii zimowych – Warsztaty Teatralne „Teatr Zbożowy” i Warsztaty Plastyczne, które zostały sfinansowane ze środków Fundacji Studio TM.

– Zainicjowanie Akademii Teatralnej dla dzieci, młodzieży oraz studentów. Warsztaty odbywały się cztery dni w tygodniu przez cały 2011 rok.

– Warsztaty artystyczne współfinansowane przez Urząd Miasta Kielce (Warsztaty Rysunku i Ilustracji Mody, Warsztaty Taneczne,Warsztaty taneczne i rytmiczne – prowadził tancerz zespołu Fresh Stuff – Antoni Anyż).

ttis, pulvinar dapibus leo.

2010 rok:

– Warsztaty teatralne – „Drama dla dzieci i młodzieży”, finansowane ze środków Fundacji Studio TM

– Warsztaty muzyczne z Piotrem Resteckim – wirtuozem gitary oraz warsztaty teatralne z Dorotą Anyż przygotowujące do spektaklu „Trzy Kultury”.

– Podczas III Dni Dawida Rubinowicza przygotowanie warsztatów dla nauczycieli w trakcie Kongresu Nauczycielskiego oraz prezentacja spektaklu „Bolero”.

2009 rok:

– Warsztaty literackie finansowane ze środków Fundacji Studio TM. W warsztatach wzięło udział 20 osób.

– Warsztaty teatralne finansowane ze środków Fundacji Studio TM. W warsztatach uczestniczyło 20 osób.