OTE

OTE został powołany i funkcjonuje w wyniku  realizacji projektu  pt. Ośrodek Teatralno- Edukacyjny im. Mikołaja Reja, dofinansowanego ze środków  otrzymanych z Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  w ramach Programu Rozwoju Organizacji  Obywatelskich na lata 2018-2030

W projekcie zaplanowano  szereg ciekawych inicjatyw realizowanych w latach 2019-2021:

– festiwale teatralne,

– konkursy literackie,

–  plenery malarskie

Proszę pobrać regulamin z kartą zgłoszeń i przesłać na nasz adres.

KONKURS PIOSENKI AKTORSKIEJ
REGULAMIN + KARTA ZGŁOSZENIOWA
POBIERZ
FESTIWAL TEATRALNY ``OTE``
DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE
POBIERZ
I KONKURS INTERPRETACJI PIOSENKI AKTORSKIEJ
DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE
POBIERZ