O nas

Fundacja Studio TM

Prezes Fundacji Studio TM - Dorota Anyż
Na zdjęciu: Dorota Anyż

Fundacja Studio TM obejmuje mecenatem artystycznym osoby uzdolnione aktorsko, tanecznie, muzycznie, plastycznie z różnych środowisk, także tych zagrożonych wykluczeniem społecznym z powodu biedy, bezrobocia, czy choroby. Działalność Fundacji Studio TM ma na celu przede wszystkim popularyzowanie edukacji artystycznej wśród dzieci, młodzieży, osób starszych oraz niepełnosprawnych.

Jesteśmy grupą szalonych pasjonatów szeroko pojętej kultury. Pragniemy, aby wszelkie przedsięwzięcia artystyczne rozpowszechniały się na jak największą skalę.

Fundacja Studio TM Doroty i Artura Anyżów – działa od 20.07.2009 roku kontynuując działania wcześniejszych projektów, mianowicie: Studia Teatralnego Drama oraz Studia Teatralno Muzycznego Jazz Club. Fundacja prowadzi Teatr Zbożowy, w którym uzdolnione artystycznie osoby mogą rozwijać swoje pasje pod okiem profesjonalistów: aktorów, reżyserów, tancerzy, choreografów, muzyków. Równolegle pracuje kilka zespołów teatralnych realizujących spektakle prezentowane publicznie podczas przeglądów i festiwali. W ciągu każdego sezonu przez Teatr Zbożowy przewija się około 40 osób.

Fundacja organizuje dla nich warsztaty artystyczne: aktorskie, wokalne, taneczne, choreograficzne, plastyczne. Ponadto przygotowuje spektakle, widowiska plenerowe, happeningi, etiudy. Prowadzi zakrojoną na szeroką skalę edukację artystyczną i historyczną. Aktywnie włącza się we wszystkie akcje związane z promowaniem tolerancji we wszelkich aspektach znaczenia tego słowa. Aktywizuje społeczeństwo Kielc i regionu świętokrzyskiego przypominając o postaciach związanych z naszym regionem (Dawid Rubinowicz, Gołda Szachter Kalib) lub ważnymi wydarzeniami (pacyfikacja Michniowa, likwidacja Starachowickiego Getta, a także o Światowym Dniu Pamięci o Ofiarach Holokaustu). Fundacja współpracuje ściśle z Rodzinnymi Domami Dziecka ( Miąsowa, Kawęczyn, Daleszyce). We współpracy z TVP Fundacja Studio TM zrealizowała filmy historyczne związane z naszym Regionem: „Jeśli Bóg wybaczy”, „Polowanie na Kata”, „Historia jednej Piosenki”, „Kazania w podróży” . Jest organizatorem cyklicznych przedsięwzięć: „Reminiscencji Teatralnych”, „Maratonu Teatralnego” i Konkursu Literackiego – „Inspiracje….”. Fundacja Studio TM otrzymała zaszczytny Tytuł Najlepszej Praktyki Województwa Świętokrzyskiego za projekt „Teatr i Dramartyzm Skuteczną Metodą Aktywizacji Społecznej Młodzieży -2013”.

W 2013 r. z inicjatywy Burmistrza Chęcin Pana Roberta Jaworskiego powołany został do życia Teatr Grodzki „Pod Basztami”,prowadzony przez Fundację Studio TM, który działa w strukturach Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach. Teatr jest niezwykle istotnym narzędziem w kształtowaniu charakteru i wrażliwości młodych ludzi, pozwala przełamać słabości, pozytywnie wpływa na relacje międzyludzkie. Edukacja teatralna staje się jedną z ważniejszych form pracy z dziećmi. Zajęcia teatralne uwrażliwiają młodych ludzi na piękno słowa, muzyki, dają radość współdziałania w zespole, uczą kultury teatralnej, wpływają na edukację kulturową.

Praca nad przedstawieniem rozwija ich zdolności poznawcze, ćwiczy pamięć, poprawną wymowę, a także pozwala wyzbyć się nieśmiałości i tremy. Uczą odporności psychicznej, rozwijają empatię i rozbudzają kreatywność. Adepci Teatru Zbożowego przygotowywali wiele spektakli teatralnych docenionych na ogólnopolskich festiwalach i przeglądach teatralnych. Zajęcia warsztatowe prowadzone są autorską metodą edukacyjną zwaną dramartyzmem polegającą na treningu dziesięciu aspektów osobowości: koncentracji, zmysłów, fizyczności, mowy, wyobraźni, emocji, intelektu, wiary w siebie, energii życiowej, konsekwencji.

Wykorzystane są różnorodne środki artystyczne: ruch, gest, muzyka, rekwizyty, kostiumy, elementy scenograficzne i inne. Metoda dramartyzmu przekłada się na wiedzę, otwartość, empatię, umiejętność pracy w grupie, kreatywność, odporność psychiczną, umiejętność radzenia sobie w różnych sytuacjach, konsekwencję, mądrość życiową i radość życia, a to pozwala osiągnąć w życiu sukces. W 2016 roku Fundacja podjęła współpracę z osobami niepełnosprawnymi. Mamy na celu aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych, integrację społeczną tych osób, przełamywanie barier społecznych, mentalnych oraz kulturowych. Pragniemy pokazać społeczeństwu, iż niepełnosprawni mogą brać aktywny udział w życiu kulturalnym, występować na scenie jako aktorzy, uczestniczyć w warsztatach artystycznych, prowadzić aktywne i bardzo interesujące życie. Niepełnosprawność nie musi być żadną barierą.

Fundacja Studio TM jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem ewidencyjnym 2.26/00056/2013.

Fundacja Studio TM –  PKO BP  SA IO/Kielce  Nr rachunku  52 1020 2629 0000 9102 0237 9840

Zarząd Fundacji Studio TM:
Dorota Anyż – Prezes Fundacji Studio TM
Beata Zagnieńska – Wiceprezes Fundacji Studio TM
Artur Anyż – Sekretarz Fundacji Studio TM

Rada Fundacji Studio TM:
Małgorzata Jas
Beata Żońca
Radosław Adamiec