Teatr Zbożowy

Teatr Zbożowy – powstał dzięki inicjatywie Fundacji Studio TM w roku 2009.  W Teatrze Zbożowym wszystkie uzdolnione artystycznie osoby mogą rozwijać swoje pasje dzięki współpracy z aktorami, reżyserami, tancerzami, choreografami, czy muzykami. Podczas każdego sezonu z Teatrem Zbożowym współpracuje grupa około 40 osób. Występy adeptów Teatru Zbożowego wielokrotnie były wyróżniane na ogólnopolskich festiwalach teatralnych.  W repertuarze Teatru Zbożowego są spektakle komentujące otaczającą rzeczywistość, które     dotykają wielu ważnych tematów.

Spektakle Teatru Zbożowego: Wesele, Dawid Rubinowicz, Michniów 2010, Obłęd, Serenada, Cela, Koniec Świata, Tymoteusz i Psiuńcio

Chęciński Teatr Grodzki „Pod Basztami”

W roku 2013 z inicjatywy Burmistrza Chęcin Pana Roberta Jaworskiego  przy Centrum Kultury i Sportu w Chęcinach powstał Chęciński Teatr Grodzki „Pod Basztami”, prowadzony przez Fundację Studio TM Doroty i Artura Anyżów. Teatr Grodzki „Pod Basztami” skupia dzieci i młodzież w różnym wieku głownie z terenu Gminy i Miasta Chęciny. Adepci Teatru Grodzkiego sukcesywnie zdobywają doświadczenie uczestniczyć w warsztatach i kolejnych spektaklach. Widowiska teatralne prezentowane przez młodych aktorów stanowią każdorazowo wydarzenia artystyczne.

Spektakle Chęcińskiego Teatru Grodzkiego „Pod Basztami”: Dziady, Kazania Świętokrzyskie, Balladyna, Goplana, Nuda, Rodzina Zastępcza,